Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1972 roku w celu konsolidacji środowiska naukowego w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz koordynacji działań dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Członkowie Komitetów są wybierani co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej. W ich skład wchodzą również Członkowie PAN. Pierwszym przewodniczącym Komitetu do 2007 roku był Prof. Maciej Nałęcz, następnie w latach 2007-2011 funkcję tą piastował Prof. Andrzej Weryński, a od 2011 roku Komitetowi przewodniczy Prof. Roman Maniewski.


W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się 2 posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w kadencji 2016-2020.
Obradom przewodniczył prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.
Porządek obrad obejmował:
1.Przyjęcie porządku dziennego.
2.Wręczenie nominacji nowym członkom Komitetu wybranym w wyborach uzupełniających Wydziału IV PAN.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu.
4.Powołanie komisji skrutacyjnej.
5.Zatwierdzenie struktury Komitetu i powołanie składów komisji i zespołu zadaniowego.
6.Wybory uzupełniające specjalistów na członków Komitetu.
7.Przedstawienie planów działania Komisji i Zespołu w bieżącej kadencji:
- Komisji ds. Edukacji w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej;
-Komisji ds. Wdrożeń Osiągnięć Praktycznych Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej;
-Komisji ds. Popularyzacji Osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz
-Zespołu ds. Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna- Podstawy i Zastosowania”.
8.Omówienie i zatwierdzenie zasad organizacji XX Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna w Krakowie w 2017 roku.
9.Informacje bieżące.
10.Wolne wnioski

 

Protokół z posiedzenia

Skład Komisji i Zespołu KBiIB PAN

W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu w składzie: prof. Roman Maniewski - przewodniczący, prof. Piotr Augustyniak, dr. hab. Adam Gacek, prof. Marek Gzik, prof. Tadeusz Pałko, prof. Ewa Piętka, prof. Władysław Torbicz, prof. Jacek Waniewski, dr hab. Ludomira Granicka – sekretarz.
Porządek obrad obejmował:
1.Omówienie i zatwierdzenie aplikacji dotyczącej zorganizowania XX Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
2.Przedstawienie ramowych planów działania Komisji w bieżącej kadencji oraz przyjęcie propozycji składu poszczególnych Komisji
- Komisji ds. Edukacji w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej;
-Komisji ds. Wdrożeń Osiągnięć Praktycznych Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej;
-Komisji ds. Popularyzacji Osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz
-Zespołu ds. Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna- Podstawy i Zastosowania”.
3.Sprawa wyboru dodatkowych członków Komitetu BiIB.
4.Przyjęcie patronatu nad konferencjami:
- Information Technologies in Biomedicine 20-22 VI 2016
-Innovations in Biomedical Engineering –IBE’2016, 13-15 X 2016
5.Omówienie inicjatywy promocji osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej proponowanej przez prof. Piotra Augustyniaka.
6.Sprawy formalne: zwroty za delegacje; zdjęcia członków Komitetu na stronę internetową- prośba o przygotowanie zdjęć.
7.Wyznaczenie terminu posiedzenia plenarnego Komitetu.
8.Wolne wnioski.

W dniu 21 stycznia 2016r. odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Komitetu BiIB PAN nowej kadencji 2016-2020. Wręczono nominacje członkom, przeprowadzono wybory Przewodniczącego, Prezydium Komitetu i Przewodniczących Komisji i Zespołu. Omówiono plany działalności i Podjęto uchwałę dotyczącą wyłączenia dyscypliny inżynieria biomedyczna z panelu ST7 – „Inżynieria systemów i telekomunikacja” oraz pokrewnych subdyscyplin z paneli ST6 i ST8 i utworzenie odrębnego panelu dotyczącego tych zagadnień.

Protokół z posiedzenia inauguracyjnego

Uchwała Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 stycznia 2016 r.

Tom 3 Inżynieria BiomedycznaUkazał się tom 3. monografii Inżynieria Biomedyczna - Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna.

Zespół Redakcyjny Monografii
redaktor:   Władysław Torbicz
z-cy Redaktora:   Roman Maniewski i Adam Liebert
sekretarz:   Dorota G. Pijanowska

redaktorzy tomu: Marek Gzik, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Marek Pawlikowski, Michał Wychowański

objętość:   880 str.

ISBN   978-83-7837-045-1

 

W dniach 14-16 października 2015 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN odbędzie się XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Konferencja stanowi ogólnopolski przegląd stanu badań w inżynierii biomedycznej i ważne wydarzenie naukowe. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.

Więcej informacji: strona domowa konferencji.

Plik do pobrania:

Program ramowy konferencji

tom9 IB 200Ukazał się tom 10. monografii Inżynieria Biomedyczna - Bioinformatyka.

redaktor monografii :  Władysław Torbicz

redaktorzy tomu :  Piotr Pawłowski, Andrzej Polański, Andrzej Świerniak, Piotr Zielenkiewicz

objętość :  414 str.

ISBN  978-83-7837-039-0

 

 

 

W dniu 16 października 2015 r. odbyło się 9. posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
w kadencji 2011-2014.
Obradom przewodniczył prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.
Porządek obrad obejmował:

 1. Przyjęcie porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia Komitetu.
 3. Informacja o wyborach członków Komitetu BiIB PAN na kadencję 2015-2018.
 4. Informacje bieżące o działaności Komisji ds. Wdrożeń, Kształcenia i Popularyzacji osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.
 5. Omówienie stanu prac dotyczących wydania nowej monografii „Inżynieria Biomedyczna – Podstawy i Zastosowania”.
 6. Dyskusja dotycząca stanowiska Komitetu w sprawach systemu finansowania badań w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.
 7. Wolne wnioski.

Protokół z posiedzenia

W dniu 30 września 2015 w IBIB PAN odbyło się posiedzenie Prezydium Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski - przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Komender
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Dorota Pijanowska – sekretarz