W dniu 23.06.2020r. odbyło się drugie posiedzenie komitetu w kadencji 2020-2023. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym. Dokonano wyboru 6 członków Komitetu (skład Komitetu). Komitet uformował składy Komisji ds. Badań podstawowych (pod kierunkiem prof. Doroty Pijanowskiej), Komisji ds. Badań stosowanych i wdrożeń (pod kierunkiem prof. Piotra Augustyniaka) oraz Komisji ds. Edukacji (pod kierunkiem prof. Zbigniewa Paszendy). Komitet powołał także dwa zespoły robocze: ds. organizacji konferencji EMBS (pod kierunkiem prof. Ewarysta Tkacza) oraz ds. Monografii Inżynieria Biomedyczna. Komitet przyjął regulamin swojego działania i dyskutował nad kierunkami działań, które podejmowane będą w czasie kadencji.