W dniu 27.11.2020r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w kadencji 2020-2023. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym.

Dokonano wyboru jednego nowego członka Komitetu, Prof. dr hab. inż. Pawła Strumiłło.

Komitet dyskutował na temat planu swojej działalności i na drodze głosowania przyjął plan pracy.

Poruszony został również temat programu strategicznego w obszarze inżynierii biomedycznej oraz pozycji tejże dyscypliny w ramach Narodowego Centrum Nauki.