Zapraszamy do udziału w Światowym Kongresie Medycyny Spersonalizowanej Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Predykcyjnej, Prewencyjnej i Spersonalizowanej (EPMA) organizowanym przez Katedrę Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej.

Kongres odbędzie się w dniach 20-23 września 2021 roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) kongres odbędzie się zdalnie.

Program jest dostępny na stronie kongresu.