W dniu 17.12.2021 r. odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w kadencji 2020-2023. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym.


W drodze głosowania powołano do składu Komitetu trzech specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego:

  • Dr hab. Sebastian Stach
  • Prof. dr hab. Inż. Michał Strzelecki
  • Prof. dr hab. Inż. Marta Szachniuk

Podjęto jednogłośnie decyzję o powierzeniu organizacji XXIII Krajowej Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Instytutowi Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Wstępnie ustalono termin konferencji na 20-22 września 2023 roku.

W drodze głosowania podjęto również uchwałę ws. utworzenia Panelu Inżynieria Biomedyczna w Narodowym Centrum Nauki (link do uchwały).

Poruszony został również temat programu strategicznego w obszarze inżynierii biomedycznej, pozycji dyscypliny w Radzie Doskonałości Naukowej oraz oceny działalności Komitetów.