Podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w dniu 02/12/2021, Prof. Dorota Pijanowska, członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, została wybrana na Członka Korespondenta PAN, co opiniował Komitet.

Gratulujemy.