Tom 5

„Inżynieria biomedyczna. Podstawy i zastosowania - Sztuczne i hybrydowe narządy wewnętrzne”, M. Darowski, P. Ładyżyński, W. Rużyłło (Red.), Akademicka Oficyna Wydawnicze Exit, 510 str., Warszawa 2021.

Ukazał się kolejny tom 10-tomowej monografii pt. „Inżynieria biomedyczna. Podstawy i zastosowania” opracowywanej z inicjatywy Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Prace nad monografią koordynuje Zespół Redakcyjny w składzie: Władysław Torbicz (redaktor), Roman Maniewski i Adam Liebert (zastępcy redaktora), Jan Poleszczuk (sekretarz). Tomy monografii ukazują się nakładem Akademickiej Oficyny Wydawniczej Exit.

Tom 5 monografii „Sztuczne i hybrydowe narządy wewnętrzne” przygotowany przez 32 lekarzy i inżynierów, wydany pod redakcją Marka Darowskiego, Piotra Ładyżyńskiego i Witolda Rużyłło, składa się z siedmiu części dotyczących: wspomagania układu oddechowego, wspomagani układu krążenia, sztucznej nerki, sztucznej i biosztucznej trzustki, biosztucznej wątroby, sztucznych narządów na chipie oraz implantów ślimakowych jako przykładowego rozwiązania z obszaru sztucznych narządów zmysłów.

Wydanie drukowanej i elektronicznej wersji 5 tomu monografii sfinansował Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. Jest to pierwszy tom monografii, którego wersja elektroniczna dostępna będzie nieodpłatnie. Ogólnodostępna publikacja elektroniczna wkrótce.