Rada NCN wprowadziła nowe deskryptory odpowiadające subdyscyplinom inżynierii biomedycznej. Zmiana będzie obowiązywać w konkursach ogłaszanych od dnia 15 grudnia 2022 r.

Uchwała Rady NCN oraz załącznik do Uchwały.

Wprowadzenie w panelu ST7 deskryptorów dotyczących naszej dyscypliny (biocybernetyka, biopomiary, bioobrazowanie, telemedycyna, systemy bioniczne, systemy biosensorowe) zapewnia wnioskodawcom możliwość zgłaszania wniosków grantowych bez narażania się na ich odrzucanie z powodu niedopasowania do tematyki panelu.

Rozwiązanie przyjęte przez Radę NCN jest naszym wspólnym sukcesem i wynikiem współpracy Komitetu z Radą NCN. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w te działania.