Członkowie Komitetu zebrali się w dniu 28 czerwca w EHTIC (European HealthTech Innovation Centre), nowoczesnym ośrodku naukowo-badawczym działającym w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. EHTIC to baza laboratoriów badawczych, pozwalających na rozwój innowacyjnych technologii z zakresu bioinformatyki, biomateriałów, biomechatroniki i bioelektroniki.

W dniu 28. Czerwca 2022 r. odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w kadencji 2020-2023. Posiedzenie miało charakter wyjazdowy, odbyło się w EHTIC.

Jednym z punktów porządku obrad była prezentacja potencjału oraz ambicji badawczo-rozwojowych EHTIC, którą przedstawił Dyrektor Centrum, Prof. Marek Gzik.

EHTIC prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie innowacyjnych technologii dla zdrowia.

EHTIC meeting photo 1

 

 

EHTIC meeting photo 2

 

 

EHTIC meeting photo 3