Zakres działania Komitetu:

 • Analiza i ocena istotnych problemów biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
 • Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową,
 • Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • Dbałość o reprezentowany wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej,
 • Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
 • Ocena wydawnictw naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Główne obszary działalności:

 • Biosystemy (układ nerwowy, mięśnie, narządy słuchu, układ krążenia),
 • Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej,
 • Biopomiary (metody ultradźwiękowe, akustyczne, optyczne, biochemiczne w diagnostyce medycznej)
 • Sztuczne narządy i biomateriały
 • Biomechanika i informatyka medyczna (rozpoznawanie obrazów biologicznych, przetwarzanie sygnałów)
 • Obrazowanie biomedyczne
 • Bioinformatyka