Członkowie Polskiej Akademii Nauk, którzy zadeklarowali udział w pracach Komitetu:

 1. prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Członek korespondent PAN, Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
 2. prof. dr hab. inż. Adam Liebert , Członek korespondent PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 3. prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak , Członek korespondent PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 4. prof. dr hab. inż. Ryszard Będziński, Członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny
 5. prof. dr hab. inż. Roman Maniewski, Członek rzeczywisty PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Członek rzeczywisty PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, Członek korespondent PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 8. prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki, Członek rzeczywisty PAN, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Członkowie Komitetu wyłonieni w wyniku wyborów:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 2. dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, Politechnika Warszawska
 3. prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski, Politechnika Warszawska
 4. prof. dr hab. inż. Marek Darowski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska
 6. prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 7. prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska
 8. prof. dr hab. inż. Daoud Robert Iskander, Politechnika Wrocławska
 9. dr hab. inż. Marek Iwaniec, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 10. dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 11. dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz, Politechnika Wrocławska
 12. prof. dr hab. Krzysztof Kochanek, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 13. dr hab. inż. Anna Korzyńska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 14. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, Politechnika Wrocławska
 15. dr hab. inż. Dorota Lewińska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 16. prof. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 17. prof. dr hab. inż. Robert Michnik, Politechnika Śląska
 18. prof. dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 19. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska
 20. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 21. prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, Politechnika Śląska
 22. prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Politechnika Białostocka
 23. prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, Politechnika Śląska
 24. prof. dr hab. inż. Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska
 25. prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński, Politechnika Gdańska
 26. prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka
 27. prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak, Politechnika Śląska
 28. prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Politechnika Śląska
 29. prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN
 30. prof. dr hab. Jacek Waniewski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M.Nałęcza PAN