Polska Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (PCBBE) 2023 zgromadziła ponad 220 uczestników. Podczas 19 sesji prezentacji ustnych oraz sesji plakatowej zaprezentowano ponad 140 prac opisujących najnowsze osiągnięcia m.in. z zakresu przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych, biosensorów, biomateriałów, biomechaniki i robotyki, modelowania systemów biologicznych, inżynierii rehabilitacyjnej, inżynierii tkankowej i molekularnej, bioinformatyki, biologii obliczeniowej, czy telemedycyny. Zaproszeni wykładowcy wygłosili 5 referatów plenarnych. Konferencja przyciągnęła liczną grupę młodych badaczy, którzy mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach obejmujących m.in. zagadnienia analizy obrazów, uczenia maszynowego, technologii wytwarzania powłok polimerowych, jak również mikroskopii fluorescencyjnej.

Wybrane najlepsze prace zgłoszone w formacie „full paper” zostały opublikowane w materiałach pokonferencyjnych pt. „The Latest Developments and Challenges in Biomedical Engineering” serii „Lecture Notes in Networks and Systems” wydawnictwa Springer i są dostępne pod adresem internetowym: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-38430-1

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji.