Zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027.

Pełna lista 30 wybranych członków naszego Komitetu.

Przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych” swój akces do Komitetu mogą zgłosić także członkowie PAN i AMU, którzy zadeklarują wolę uczestniczenia w pracach Komitetu.

Informacja o wynikach wyborów do wszystkich Komitetów PAN wraz z listami osób wybranych jest dostępna na stronie internetowej PAN.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i dziękujemy osobom, które wzięły udział w głosowaniu na członków KBiIB PAN.